Centrale examens 2015 1e tijdvak

Vwo

Toelichting op de tabel en de documenten

  Errata
Examen Opg. Spr. CV TIA Opg. CV/IE
Nederlands
tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
management & organisatie
kunst
beeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen
wiskunde A
wiskunde A (pilot)
wiskunde B
wiskunde B (pilot)
wiskunde C
wiskunde C (pilot)
geschiedenis
natuurkunde
natuurkunde (pilot)
Grieks
economie
Duits
biologie
biologie (pilot)
aardrijkskunde
Engels
Latijn
maatschappijwetenschappen
maatschappijwetenschappen (pilot)
filosofie
Frans
muziek
scheikunde
scheikunde (pilot)
Fries
Russisch
Spaans
Turks
Arabisch
CPE tekenen

 
CPE handvaardigheid

 
CPE textiele vormgeving