Centrale examens 2015 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

  Errata
Examen Opg. Spr. CV TIA Opg. CV/IE
economie
kunst
beeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen
Nederlands
Duits
biologie
biologie bezem
geschiedenis
Frans
filosofie
Engels
tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
wiskunde A
wiskunde A (pilot)
wiskunde B
wiskunde B (pilot)
maatschappijwetenschappen
maatschappijwetenschappen (pilot)
scheikunde
scheikunde bezem
muziek
management & organisatie
aardrijkskunde
natuurkunde
natuurkunde bezem
Fries  
Russisch  
Spaans
Turks  
Arabisch