Model-antwoordbladen MVT

Tijdvak 2, 2015

Elk jaar bieden we voor de examens moderne vreemde talen havo/vwo model-antwoordbladen aan waarop de examenkandidaten hun antwoorden kunnen noteren.

De model-antwoordbladen voor het tweede tijdvak zijn vanaf 4 juni te downloaden via onderstaande tabellen.

Model-antwoordbladen als pdf   Model-antwoordbladen als Word-document
  Vwo Havo
Duits
Engels
Frans
Spaans
 
  Vwo Havo
Duits
Engels
Frans
Spaans

Toelichting op de bestandsformaten

De model-antwoordbladen zijn in twee formaten beschikbaar:

Portable document format (pdf)
Dit formaat heeft als voordeel dat de opmaak van de documenten op alle computersystemen gelijk is.
 
Word
Sommige scholen willen het logo van hun school op het model-antwoordblad plaatsen of via samenvoegen de namen van de kandidaten op het blad printen. Om dit mogelijk te maken, worden de model-antwoordbladen ook als Worddocument aangeboden.

Disclaimer

De opbouw van het antwoordblad is dezelfde als die van het examen zoals het door het CvTE is vastgesteld. Bij de publicatie van dit model-antwoordblad is door Cito de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele (type)fouten aanvaardt Cito geen aansprakelijkheid.