Videoprestatieankers voor communicatieve vaardigheden

Stappen

Stap 1 | Videoprestatieankers van vijf verschillende prestatie-indicatoren

 

 

 

 

 

Stap 2 | Oefenen met het beoordelen van vijf aspecten van communicatieve vaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiten training

Hoe werkt u met de training?

Om optimaal te profiteren van deze training houdt u de volgende stappen aan:

 1. Bekijk voor alle prestatie-indicatoren de verschillende videoprestatieankers en de toelichting erop.
 2. Oefen met het beoordelen van vijf aspecten van communicatieve vaardigheden.
 3. Neem kennis van hoe uw eigen oordeel overeenkomt of verschilt van de standaard (deze is gebaseerd op het gemiddelde oordeel van een groot aantal getrainde beoordelaars).
 4. Bekijk op welke punten uw oordeel scherper of nauwkeuriger kan. Ga daarvoor terug naar de pagina met de videoprestatieankers.
 5. Beoordeel de overige filmpjes.

Inleiding

Voordat u begint met beoordelen, bekijkt u de videoprestatieankers, ondersteund door tekst. Deze videobeelden en schriftelijke omschrijvingen zijn voorbeelden van prestaties die leerlingen kunnen vertonen. Het is niet zo dat een leerling alle bijbehorende gedragingen moet laten zien om een bepaalde score te krijgen.

Voor de volgende vijf indicatoren zijn per scoreniveau videoprestatieankers ontworpen:

 1. De kandidaat maakt contact op een passend moment.
 2. De kandidaat luistert actief.
 3. De kandidaat licht de functies en werking van de producten toe.
 4. De kandidaat zet argumenten pro en contra bepaalde opties naast elkaar.
 5. De kandidaat toont belangstelling in de klant.

Opmerking: Niet voor alle prestatieankers is geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Enkele prestatieankers zullen daarom alleen schriftelijk worden toegelicht.

De videoprestatieankers worden per indicator gepresenteerd. Elke indicator is wat betreft beoordeling onderverdeeld in een vierpuntsschaal (zwak, voldoende, goed maar niet optimaal, optimaal). Het staat u vrij elk filmpje te pauzeren, vooruit te spoelen en terug te spoelen, of nog eens te bekijken.

Indicator 1. De kandidaat maakt contact op een passend moment

zwak

De kandidaat De klant
 • volgt de bezigheden van de klant niet;
 • legt geen enkel oogcontact met de klant, bij uitingen van de klant die een hulpvraag uitdrukken.
 • kan het gevoel tonen niet welkom te zijn;
 • kan geremd worden in het uiten van zijn wensen.
Geen videoprestatieanker beschikbaar.

 

voldoende

De kandidaat De klant
 • groet de klant;
 • opent het gesprek niet: stelt geen vraag;
 • wacht tot de klant het gesprek opent.
 • groet terug;
 • kijkt wat rond;
 • opent zelf het gesprek en geeft aan waar hij/zij naar op zoek is.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Voor het weergeven van deze inhoud is Adobe Flash Player versie vereist.

Adobe Flash Player downloaden

 

goed maar niet optimaal

De kandidaat De klant
 • maakt oogcontact en groet de klant;
 • opent het gesprek en stelt aarzelend een vraag, zoals: 'Uhh, wat wilt u kopen? Wilt u een iPod kopen?';
 • let niet op gedragingen van de klant, maar stelt meteen een vraag (te snel, de klant is nog niet bij de toonbank).
 • groet terug;
 • geeft aan waar hij/zij naar op zoek is.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

optimaal

De kandidaat De klant
 • maakt oogcontact en groet de klant;
 • legt oogcontact met de klant en stelt zelfverzekerd een duidelijke vraag zoals: 'Kan ik u ergens mee helpen?'.
 • groet terug;
 • geeft aan waar hij/zij naar op zoek is.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

Indicator 2. De kandidaat luistert actief

zwak

De kandidaat De klant
 • geeft geen non-verbale signalen af van actief luisteren (maakt geen oogcontact, knikt of humt niet als klant aan het woord is);
 • toont niet non-verbaal dat hij/zij de klant heeft begrepen;
 • vat niet samen wat de klant vraagt of zegt;
 • er zijn veel stiltes;
 • geeft niet het gevoel dat hij/zij naar de klant luistert.
 • krijgt niet het gevoel dat er naar haar geluisterd wordt / dat de kandidaat interesse toont.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

voldoende

De kandidaat De klant
 • maakt oogcontact, maar knikt of humt nauwelijks als klant aan het woord is;
 • is vooral aan het woord;
 • vat niet samen wat de klant vraagt of zegt;
 • heeft niet door wanneer de klant iets wil zeggen;
 • let niet op (non-verbale) aanwijzingen van de klant;
 • maakt geen effectief gebruik van stiltes (om klant te laten nadenken).
 • komt nauwelijks aan het woord, omdat de kandidaat veel het woord heeft;
 • geeft non-verbaal te kennen zijn/haar koopwens te willen uiten: probeert er tussen te komen.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

goed maar niet optimaal

De kandidaat De klant
 • geeft non-verbale signalen af van actief luisteren (maakt oogcontact, knikt of humt als klant aan het woord is);
 • vat niet samen wat de klant vraagt of zegt.
 • komt voldoende aan het woord;
 • kan zijn/haar wensen uiten;
 • krijgt het gevoel dat de kandidaat naar hem/haar luistert.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

optimaal

De kandidaat De klant
 • geeft (non-verbaal) te kennen dat hij actief luistert (maakt oogcontact, knikt of humt als klant aan het woord is);
 • vat samen en parafraseert tussentijds wat de klant vraagt of zegt en gaat hier op door;
 • laat merken dat hij/zij de klant begrijpt.
 • kan zijn/haar wensen uiten;
 • voelt dat de kandidaat zijn/haar verhaal volgt en begrijpt.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

Indicator 3. De kandidaat licht de functies en werking van de producten toe

zwak

De kandidaat De klant
 • geeft geen toelichting op de werking en functies van de verschillende productopties, waar dit wel nodig is gezien de voorkennis van de klant.
 • geeft aan niet duidelijk te hebben wat mogelijkheden zijn, de verschillen tussen de opties;
 • haakt mogelijk af; (denkt er nog even over na).
Geen videoprestatieanker beschikbaar.

 

voldoende

De kandidaat De klant
 • geeft een vage en/of onvolledige beschrijving van de werking en functies van de producten na vragen van de klant;
 • aarzelend, losse kreten, geen verhaal;
 • zet de producten niet naast elkaar, geen systematiek in verhaal;
 • heeft een afwachtende houding, komt niet uit zichzelf met informatie.
 • moet zelf veel vragen naar de verschillende opties en functies van de producten;
 • neemt het initiatief;
 • krijgt niet het gevoel dat de kandidaat verstand van zaken heeft;
 • onduidelijk over welk product het gaat.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

goed maar niet optimaal

De kandidaat De klant
 • geeft toelichting op enkele functies, zoals: geheugen, bediening, display, speelduur, accessoires, welke bestanden er op kunnen;
 • zet de producten systematisch naast elkaar;
 • geeft een beknopte uitleg;
 • somt de productkenmerken op (van papier, in lijstjesvorm).
 • moet doorvragen om meer helderheid te krijgen over de functies (bv. 'En verder..?');
 • reageert met instemming (knikkend, 'oh ja', 'oké') op de toelichting.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

optimaal

De kandidaat De klant
 • geeft systematisch en uitgebreid toelichting op:
  • de werking en functies van de verschillende productopties (MP3 spelers met/zonder beeld, meer of minder opslagruimte);
  • waar de opties wezenlijk van elkaar verschillen (goed voor filmpjes of juist voor geluid etc.).
 • komt over alsof hij overduidelijk kennis van de producten heeft;
 • spreekt met overtuiging en in taal van de klant (benoemt dagelijks gebruik).
 • reageert met instemming (knikkend, 'o ja', 'oké') op het getoonde aanbod en gaat verder door op het getoonde;
 • krijgt helderheid over de essentie van de werking/functies van de productopties en waar ze precies van elkaar verschillen;
 • ziet de productopties als het ware voor zich.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

Indicator 4. De kandidaat zet de argumenten pro en contra bepaalde opties naast elkaar

zwak

De kandidaat De klant
 • noemt geen voor- en tegenargumenten van de verschillende opties. Laat de klant in dit opzicht zwemmen;
 • gaat niet uit van het koopmotief van de klant, maar benoemt eenzijdig voordelen van een bepaald model.
 • blijft met aarzeling en twijfel reageren;
 • uit verwarring of twijfel;
 • haakt af; gaat 'nog eens ergens anders kijken' (of hanteert andersoortige uitvluchten).
Geen videoprestatieanker beschikbaar.

 

voldoende

De kandidaat De klant
 • raadt een product aan zonder argumentatie: maakt geen afweging van de voor- en tegenargumenten van de verschillende opties;
 • beantwoordt vragen van de klant;
 • gaat niet verder in op voor- en/of nadelen, waar dit wel nodig is (de klant twijfelt zichtbaar).
 • stelt vragen over voor- en nadelen van de producten;
 • heeft aan het eind van het verkoopgesprek geen goed beeld van de producten;
 • twijfelt zichtbaar.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

goed maar niet optimaal

De kandidaat De klant
 • noemt na vragen van de klant voor- en/of nadelen van één product;
 • voor- en nadelen sluiten niet meteen aan bij koopwens van de klant;
 • noemt na doorvragen/twijfel van de klant meer voor- en/of nadelen van (andere) producten.
 • vraagt om een aanbeveling;
 • moet koopwens verduidelijken om geschikte afweging van voor- en nadelen te krijgen;
 • vraagt om meer voor- en nadelen;
 • reageert instemmend op de voor- en nadelen ('ja, dat wil ze denk ik wel').

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

optimaal

De kandidaat De klant
 • noemt voor- en tegenargumenten die aansluiten bij het koopmotief van de klant:
  • 'op dit model passen zoveel nummers, op dat minder';
  • 'als u beelden wilt bekijken, is model B geschikter dan model A';
  • 'de batterij van dit model gaat langer mee dan …'.
 • zet alle producten naast elkaar.
 • laat merken een scherp beeld te krijgen van welk product het meest aansluit bij zijn/haar wensen;
 • verwoordt welke eis hij het meest belangrijk vindt bij een product en welk product daarbij aansluit.
Geen videoprestatieanker beschikbaar.

Indicator 5. De kandidaat toont belangstelling in de klant

zwak

De kandidaat De klant
 • toont zich ongeïnteresseerd in de klant;
 • kijkt klant niet aan;
 • spreekt zonder enthousiasme en kortaf;
 • toont geen tekenen van accepterend en ondersteunend gedrag; gaat niet in op de gevoelskant in de communicatie met de klant;
 • is niet met de klant bezig.
 • de klant reageert gesloten;
 • wordt mogelijk terughoudend in het kenbaar maken van persoonlijke wensen.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

voldoende

De kandidaat De klant
 • kijkt klant aan en luistert, maar heeft een ongeduldige houding;
 • spreekt zonder enthousiasme;
 • de inleving in de klant ontbreekt;
 • is afwachtend en valt stil;
 • reageert niet op stiltes en op wat er in de klant omgaat (twijfel).
 • stelt vragen en maakt zijn/haar wensen kenbaar.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

goed maar niet optimaal

De kandidaat De klant
 • gebruikt uitnodigende lichaamstaal: vriendelijke blik, open houding;
 • spreekt met enthousiasme;
 • benoemt aarzeling of wensen van de klant en gaat hier verder op in;
 • leeft zich in de klant in.
 • reageert open naar de kandidaat;
 • maakt zijn/haar wensen kenbaar.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

 

optimaal

De kandidaat De klant
 • gebruikt uitnodigende lichaamstaal: vriendelijke blik, (open);
 • spreekt met enthousiasme;
 • reageert accepterend, ondersteunend tijdens reacties op de klant (o, ja, hm hm…), zonder te overdrijven;
 • sluit aan bij het verhaal van de klant en gaat in op haar reacties (laat merken dat hij de klant begrijpt);
 • merkt op dat klant twijfelt en helpt hem/haar uit de twijfel (herhaalt waar nodig bepaalde informatie).
 • voelt zich zichtbaar begrepen en toont dit in zijn/haar reactie naar de kandidaat, zodat interactie ontstaat.

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden

Inleiding

U hebt zojuist de videoprestatieankers bestudeerd. Nu kunt u oefenen met het beoordelen van enkele filmpjes van leerlingen die een verkoopgesprek voeren.
U beoordeelt drie filmpjes op vijf aspecten van communicatieve vaardigheden. Aan deze vijf aspecten geeft u een score op een vierpuntsschaal (zwak, voldoende, goed maar niet optimaal, optimaal). Dit doet u door op het beoordelingsformulier de score van uw keuze aan te klikken.

Na afloop van ieder filmpje wordt uw beoordeling vergeleken met de gemiddelde beoordeling van getrainde beoordelaars. U krijgt hiervan een overzicht, inclusief een toelichting.

Veel succes!

Verkoopgesprek

Je werkt in een winkel bij de afdeling elektronica.
Je hebt de opdracht om klanten te helpen en passende informatie en adviezen te geven bij de aankoop van MP3-spelers.
Als de klanten gekozen hebben, kunnen zij hun aankopen afrekenen bij de centrale kassa van de winkel.
Bereid je voor op een verkoopgesprek met een klant. Gebruik daarbij de informatie op de bijlage. Je mag de bijlage ook gebruiken tijdens het klantgesprek.

Je krijgt tien minuten de tijd om het gesprek voor te bereiden.

Daarna ga je de winkel in alsof je terugkomt van een korte pauze.

Als de docent het zegt, kun je naar de winkel gaan om het klantgesprek te voeren.

iPod shuffle iPod nano iPod classic
Kenmerken
Geschikt voor o.a. muziekbestanden Geschikt voor o.a. muziekbestanden, radio en fotobestanden Geschikt voor o.a. muziekbestanden, fotobestanden en videobestanden
Levensduur Batterij
Audio speelduur
Tot 15 uur
Audio speelduur
Tot 24 uur
Audio speelduur
Tot 36 uur
Inclusief
Oortelefoon, USB kabel Oortelefoon, USB kabel Oortelefoon, USB kabel, dockadapter
Geheugen en capaciteit
2 GB
(ruimte voor maximaal 1.000 nummers)
16 GB
(ruimte voor maximaal 4.000 nummers)
160 GB
(ruimte voor 40.000 nummers)
Beeldscherm
n.v.t. Multi-touch display Lcd-kleurendisplay
Prijs
2 GB € 49 16 GB € 189 160 GB € 229

Oefenfilmpje 1

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

Oefenfilmpje 1 | Vergelijking beoordelingen

Uw oordeel vergeleken met het oordeel van getrainde beoordelaars.

Uw oordeel Oordeel volgens standaard Indicator Waarom deze score?
2

De kandidaat maakt contact

op een passend moment
De kandidaat maakt oogcontact met de klant en groet de klant vriendelijk ('goedemiddag'). De kandidaat krijgt geen maximale score omdat hij aarzelend een vraag stelt ('uh waar was u naar op zoek?').
2 De kandidaat luistert actief De kandidaat maakt zowel oogcontact wanneer hij zelf aan het woord is als wanneer de klant aan het woord is. Hij knikt of humt ('hm hm', 'oké') als de klant aan het woord is en laat zo merken dat hij luistert. De kandidaat krijgt geen maximale score omdat hij niet samenvat/parafraseert wat de klant zegt.
2

De kandidaat licht de functies

en werking van de producten toe
De kandidaat laat de drie producten zien en vertelt welke het zijn. Daarna vertelt hij wat over enkele functies van de drie producten. De klant vraagt wat de producten nog meer kunnen. De kandidaat geeft meer toelichting. Hij vertelt ook waar de producten van elkaar verschillen en legt dit in duidelijke taal uit. Hij krijgt geen maximale score omdat de toelichting aanvankelijk beknopt is en de klant enkele keren door moet vragen om meer informatie te krijgen.
2

De kandidaat zet argumenten pro

en contra bepaalde opties naast elkaar
De kandidaat raadt een product aan, maar houdt hierbij geen rekening met de koopwens van de klant. De klant benoemt dan dat het product voor haar oma is en vraagt of het voor haar geschikt is. De kandidaat geeft daarna de voordelen van één product aan en houdt hierbij rekening met de oma. Hij benoemt daarna nog enkele nadelen van de andere producten. De kandidaat krijgt geen maximale score omdat zijn advies aanvankelijk niet aansluit bij de koopwens van de klant.
2

De kandidaat toont belangstelling in

de klant
De kandidaat is vriendelijk. Hij leeft zich in de wensen van de klant in en benoemt wat hem makkelijk lijkt voor een oma. Hij geeft enkele keren een accepterende reactie ('ja het is heel lastig'). Ook toont hij belangstelling in de klant, hij vraagt naar haar oma ('is het voor een verjaardag?'). Hij krijgt geen maximale score omdat de kandidaat te weinig moeite doet om de twijfel bij de klant weg te nemen.

Oefenfilmpje 2

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

Oefenfilmpje 2 | Vergelijking beoordelingen

Uw oordeel vergeleken met het oordeel van getrainde beoordelaars.

Score Indicator Waarom deze score?
2

De kandidaat maakt contact

op een passend moment
De kandidaat maakt oogcontact met de klant, glimlacht en groet de klant vriendelijk ('goedemiddag'). De kandidaat krijgt geen maximale score omdat ze aarzelend een vraag stelt ('uh, wilt u een i-pod kopen?').
2 De kandidaat luistert actief De kandidaat maakt zowel oogcontact wanneer ze zelf aan het woord is als wanneer de klant aan het woord is. Ze knikt of humt ('ja') als de klant aan het woord is. Ze krijgt geen maximale score omdat ze niet samenvat/parafraseert wat de klant zegt.
2

De kandidaat licht de functies

en werking van de producten toe
De kandidaat wijst de drie producten aan en noemt per functie op een schematische manier wat de drie producten kunnen. Ze geeft een beknopte uitleg en vertelt over twee functies, waarna de klant door moet vragen naar enkele andere functies. Daarom krijgt de kandidaat geen maximale score.
2

De kandidaat zet argumenten pro

en contra bepaalde opties naast elkaar
De kandidaat geeft de klant het advies om uit twee producten te kiezen. Hiervoor geeft ze echter geen duidelijke argumenten. De klant vraagt waarom ze voor een van die producten moet kiezen en welke ze dan moet kiezen. De kandidaat geeft daarvoor argumenten. Ze krijgt geen maximale score omdat de klant enkele keren moet doorvragen om een helder beeld te krijgen.
3

De kandidaat toont belangstelling in

de klant
De kandidaat is vriendelijk en praat met enthousiasme. Ze maakt veel oogcontact met de klant. Ze praat in de taal van de klant ('deze heeft maar 2GB daar kunnen dus maar 1000 nummertjes maximaal op') en legt begrijpelijk uit waardoor de verschillen in de prijs ontstaan. De kandidaat leeft zich in de wensen van de klant in (het product is voor een oma) en probeert haar zo goed mogelijk te helpen. Ze probeert de klant echt uit de twijfel te helpen. Door haar inleving in de klant en doordat haar verhaal aansluit bij klant, krijgt ze de maximale score.

Oefenfilmpje 3

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

Oefenfilmpje 3 | Vergelijking beoordelingen

Uw oordeel vergeleken met het oordeel van getrainde beoordelaars.

Score Indicator Waarom deze score?
3

De kandidaat maakt contact

op een passend moment
De kandidaat maakt oogcontact, glimlacht vriendelijk en groet de klant ('goedendag'). Ze wacht de reactie van de klant af stelt zelfverzekerd en duidelijk de vraag: 'kan ik u ergens mee helpen?'
2 De kandidaat luistert actief De kandidaat maakt zowel oogcontact als ze zelf aan het woord is als wanneer de klant aan het woord is. Ze knikt en humt regelmatig als de klant aan het woord is ('ja, hm'). Ze krijgt geen maximale score omdat ze niet samenvat/parafraseert wat de klant zegt.
3

De kandidaat licht de functies

en werking van de producten toe
De kandidaat vraagt of ze wat informatie over de producten zal geven. De klant wil dit graag en de kandidaat beschrijft uitgebreid de functies en werking van de drie producten. Ze doet dit schematisch per product. De kandidaat praat duidelijk en in de taal van de klant ('er kunnen 4000 liedjes op') en ze maakt duidelijk waar de producten van elkaar verschillen. Daarom krijgt ze de maximale score.
2

De kandidaat zet argumenten pro

en contra bepaalde opties naast elkaar
De klant vraagt aan de kandidaat welk product ze aan zou raden. De kandidaat raadt een product aan en noemt daarvoor enkele persoonlijke argumenten ('ik heb zelf deze, en daar kun je hartstikke veel mee..'). Deze argumenten en het product sluiten aanvankelijk niet aan bij de wensen van de klant. Ze vraagt niet volledig en gericht door wanneer de klant aangeeft wat de precieze koopwens is. De klant moet zelf doorvragen over voordelen en nadelen, voordat de kandidaat meer argumenten geeft. Ze krijgt geen maximale score omdat ze niet de voor- en nadelen van alle drie de producten geeft en haar aanbeveling aanvankelijk niet aansluit bij de koopwens van de klant. Ze krijgt ook geen score 1 omdat ze wel argumenten geeft voor de producten die ze aanraadt en meer voor- en nadelen van de andere producten noemt als de klant daarom vraagt.
2

De kandidaat toont belangstelling in

de klant
De kandidaat is vriendelijk en praat met enthousiasme over de producten. Ze benoemt de aarzeling van de klant ('ja het is een moeilijke keuze') en leeft zich in de klant in. Ze krijgt geen maximale score omdat het initiatief vooral bij de klant blijft en de kandidaat niet dieper ingaat op de twijfel van de klant, zodat er interactie ontstaat. De klant blijft lang twijfelen.

Uw eindoordeel vergeleken met dat van getrainde beoordelaars

Eindoordeel na drie beoordelingen

Uw oordeel Oordeel volgens standaard Indicator
2,3

De kandidaat maakt contact op een passend moment

2 De kandidaat luistert actief
2,3

De kandidaat licht de functies en werking van de producten toe

2

De kandidaat zet argumenten pro en contra bepaalde opties naast elkaar

2,3

De kandidaat toont belangstelling in de klant

U kunt nu verder met het beoordelen van nieuwe filmpjes.

Oefenfilmpje 4

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

Oefenfilmpje 5

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

Oefenfilmpje 6

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

Oefenfilmpje 7

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

Oefenfilmpje 8

Uw computer gebruikt Adobe Flash Player versie .

Installeer voor het weergeven van deze inhoud
Adobe Flash Player versie of nieuwer.

Adobe Flash Player downloaden
zwak
voldoende
goed maar niet optimaal
optimaal

 

Dit was de training. We hopen dat u het nuttig vond om uw vaardigheden in het beoordelen van communicatieve vaardigheden te trainen.

Graag ontvangen wij uw feedback over de training. U kunt uw reactie sturen aan:

videoprestatieankers@cito.nl