Omzettingstabel

Met deze handige tool maak je eenvoudig een omzettingstabel van punten naar cijfers bij de vastgestelde grensscore. Voer zelf het maximaal aantal te behalen punten in, en het minimaal aantal te behalen punten voor een voldoende (= cijfer 5,5). De tabel waarmee je de punten kunt omzetten naar cijfers, wordt hieronder automatisch gegenereerd.


{{ l_message }}


* {{ c_message }}
* Dit hoeft geen geheel getal te zijn. Als het geen geheel getal is, dan is het eerste gehele getal hierboven de eerste voldoende.

Methode


Omzettingstabel

bij een maximaal aantal punten van {{l}} en een cijfer 5,5 bij {{ c | toNlNumberFormat }} punten.

Score Cijfer
{{ index+(i-1)*rowsPerColumn }} {{ item | toNlNumberFormat }}

De hier gebruikte berekening wordt ook toegepast bij de centrale examens, deze methode staat gedocumenteerd in de staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-9325.html.