Centrale examens 2017 2e tijdvak

do 22 juni

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Nederlands CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Frans CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Duits CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Engels CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Arabisch CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Turks CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Spaans CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

economie CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

maatschappijleer 2 CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

aardrijkskunde CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

wiskunde CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

natuur- en scheikunde 1 CSE BB

         

VMBO-BB

09:30 - 11:00

biologie CSE BB

         

VMBO-GL/TL

09:30 - 11:30

Fries CSE GL en TL

         

VMBO-KB

09:30 - 11:30

Frans CSE KB

         

VMBO-KB

09:30 - 11:30

Arabisch CSE KB

         

VMBO-GL/TL

09:30 - 11:30

Arabisch CSE GL en TL

         

VMBO-KB

09:30 - 11:30

Turks CSE KB

         

VMBO-GL/TL

09:30 - 11:30

Turks CSE GL en TL

         

VMBO-GL

09:30 - 11:30

transport en logistiek CSE GL

         

VMBO-GL

09:30 - 11:30

voertuigentechniek CSE GL

         

VWO

09:30 - 12:00

Fries

         

VWO

09:30 - 12:00

Russisch

         

VWO

09:30 - 12:00

Turks

         

VWO

09:30 - 12:00

Arabisch

         

VWO

09:30 - 12:00

muziek

         

VWO

09:30 - 12:00

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

         

HAVO

09:30 - 12:00

Fries

         

HAVO

09:30 - 12:00

Russisch

         

HAVO

09:30 - 12:00

Turks

         

HAVO

09:30 - 12:00

Arabisch

         

VWO

09:30 - 12:30

maatschappijwetenschappen (pilot)

         

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

muziek CSE GL en TL

         

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

dans CSE GL en TL

         

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

drama CSE GL en TL

         

HAVO

14:00 - 16:30

muziek

         

HAVO

14:00 - 17:00

wiskunde B bezem