Centrale examens 2017 1e tijdvak

di 23 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-BB

09:00 - 10:30

aardrijkskunde CSE BB

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

beeldende vakken CSE GL en TL

VWO

09:00 - 11:30

muziek

VMBO-BB

13:30 - 15:00

Engels CSE BB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

economie

HAVO

13:30 - 16:30

management & organisatie