Centrale examens 2017 1e tijdvak

wo 17 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-BB

09:00 - 10:30

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Duits CSE KB

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Duits CSE GL en TL

VWO

09:00 - 12:00

Latijn
tevens oud programma Latijn

HAVO

09:00 - 12:00

filosofie

VMBO-BB

13:30 - 15:00

natuur- en scheikunde 1 CSE BB

VMBO-KB

13:30 - 15:30

wiskunde CSE KB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

wiskunde CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:00

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

HAVO

13:30 - 16:00

Engels