Centrale examens 2017 actueel

Datum

Bericht


29-06-17

Normering van de herkansingen op 30 juni om 08.00 uur beschikbaar

Klik hier door naar tabellen met de normeringen van de tweede tijdvak-examens havo en vwo.

Klik hier door naar tabellen met de normeringen van de tweede tijdvak-examens vmbo algmeen.
 


13-06-17

Normering examens havo en vwo op 14 juni om 08.00 uur beschikbaar

Klik hier door naar de tabellen met de normeringen van de examens havo en vwo.
 


13-06-17

Normering vmbo algemene vakken op 14 juni om 08.00 uur beschikbaar

Klik hier door naar de tabellen met de normeringen van de papieren examens voor de algemene vakken vmbo.

Klik hier door naar de tabellen met de normeringen van de digitale examens voor de algemene vakken vmbo.
 


08-06-17

Definitieve normering vmbo beroeps op 12 juni om 10.00 uur beschikbaar

Klik hier door naar tabellen met de definitieve normeringen van de praktijkexamens.
 


01-06-17

Voorlopige normering vmbo beroeps op 7 juni om 08.00 uur beschikbaar

Klik hier door naar tabellen met de voorlopige normeringen van de praktijkexamens.
 


01-02-17

Examenroosters beschikbaar

De examenroosters voor de verschillende schooltypen staan vanaf vandaag op onze site. Voorlopig alleen die voor het eerste tijdvak. De roosters voor de herkansingen in juni komen later beschikbaar.
 


01-02-17

Antwoordbladen moderne vreemde talen havo en vwo

In paragraaf 5.3 van de Septembermededeling 2017 staat daarover het volgende:
Vanaf examenjaar 2017 worden de antwoordbladen van de centrale examens moderne vreemde talen havo en vwo samen met de andere examendocumenten aan de scholen op papier verstuurd. Het antwoordblad is hiermee een officieel examendocument geworden, dat bij de afname van het examen gebruikt moet worden. Bij de papieren CEs moderne vreemde talen vmbo is dit al gebruikelijk.
 


29-06-2017

E-mail: vo@cito.nl